ติวสถาปัตย์กับหลักการสำคัญในการทำข้อสอบ

ติวสถาปัตย์กับหลักการสำคัญในการทำข้อสอบ 3 ข้อนี้ควรจำไว้ให้ดี
1.ถูกต้อง
หมายความว่า สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือ โจทย์ ต้องการอะไร ..ไม่ใช่ เราอยากตอบเพราะความชอบสวยดี บางครั้งอาจลืมคำนึงถึงความเหมาะสมและการใช้งานเพราะข้อสอบความถนัด ทางสถาปัตยกรรมนั้น โจทย์มักเป็น ปัญหาเชาว์ เพราะเรา เป็นพวก คิดลึก ไม่เหมือนชาวบ้าน

2.รวดเร็ว งานสถาปัตย์นั้น เป็นงานที่ต้องการความรวดเร็ว ทั้งในแง่การทำงานส่งในเวลาเรียน หรือ งานในชีวิตจริงก็ตาม .. ดังนั้น ข้อสอบความถนัดฯ จึงมักออกโจทย์ และวางเงื่อนไขให้ผู้ที่ทำข้อสอบ

3.ครบถ้วน เป็นสิ่งสำคัญในการตอบโจทย์ว่าเราจะได้คะแนนไหม โดยไม่ต้องสงสัยว่าต้องการจะถ่ายทอดอะไร รายละเอียดที่เราแสดงในงานนั่นมีอยู่แล้วครบ ข้อสอบความถนัด มักออกโจทย์ ที่ลวงให้ผู้ทำข้อสอบเสียเวลาไปโดยใช่เหตุ ดังนั้น สิ่งแรกที่เราเข้าไปในห้องสอบก็คือ การวางแผนการทำข้อสอบ ว่าเราจะทำหมวดไหนก่อน ใช้เวลาเท่าไหร่

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ติวสถาปัตย์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร