การทำความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตร

การทำความสะอาดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตร มีเทคนิคดังนี้
1) ในกรณีที่เครื่องแก้วน้ำทำความสะอาดได้ยาก เช่น ปิเปตต์ขนาดเล็ก ให้ล้างด้วยสารละลายสารซักฟอกหรือสารละลายทำความสะอาดแล้วล้างด้วยน้ำกลั่นประมาณ 3 ครั้ง เพื่อกำจัดสารละลายที่ติดอยู่ในเครื่องแก้วนั้น
2) ตั้งเครื่องแก้วทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง อย่านำใส่ในเตาอบที่ร้อน
3) ลักษณะผิวของเครื่องแก้วที่เปียกน้ำจะดูเรียบเมื่อเครื่องแก้วนั้นสะอาด แต่ถ้ามีลักษณะเป็นหยดน้ำแสดงว่ายังสกปรกต้องนำไปล้างใหม่ ซึ่งอาจล้างด้วยสารละลายสารซักฟอกที่ร้อนหรือสารละลายทำความสะอาด แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นหลาย ๆ ครั้ง ตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง
1.1 การทำความสะอาดปิเปตต์ปิเปตต์สามารถล้างด้วยสารละลายผงซักฟอกที่อุ่นหรือสารละลายทำความสะอาด โดยใส่สารละลายนี้ในปิเปตต์ประมาณ 1/3 ของปิเปตต์ค่อย ๆ เอียงปิเปตต์จนเกือบจะอยู่ในแนวราบ แล้วหมุนปิเปตต์ไปมา เพื่อให้สารละลายเปียกไปทั่วพื้นผิวด้านในของปิเปตต์ปล่อยให้สารละลายไหลออกทางปลายปิเปตต์ล้างด้วยน้ำกลั่นหลาย ๆ ครั้งจนแน่ใจว่าสะอาด (อาจทำซ้ำหากไม่แน่ใจว่าสะอาดดีแล้ว)
1.2 การทำความสะอาดบิวเรตต์ ปกติทำความสะอาดด้วยสารซักฟอกโดยใช้แรงก้านยาว ถ้าล้างด้วยน้ำกลั่นแล้วยังไม่สะอาด (สังเกตน้ำที่เกาะติดอยู่ในบิวเรตต์) ก็นำไปล้างด้วยสารละลายทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที ปล่อยให้สารละลายไหลออกทางปลายบิวเรตต์ นำไปล้างน้ำและล้างด้วยน้ำกลั่น ถ้าเห็นว่ายังไม่สะอาดก็ควรทำซ้ำ
หลังจากนำบิวเรตต์ไปใช้แล้ว จาระบีอาจมาอุดที่ปลายบิวเรตต์ได้ จำเป็นจะต้องกำจัดออกไปโดยใช้ลวดที่มีขนาดพอเหมาะกับรูของบิวเรตต์แทงเข้าไปเพื่อทำให้จาระบีที่อุดอยู่แตกออก แล้วล้างด้วยน้ำทำความสะอาด การทำความสะอาดปลายบิวเรตต์อาจใช้วิธีการข้างล่างนี้ก็ได้คือ
1) ให้ความร้อนที่ปลายบิวเรตต์อย่างระมัดระวัง โดยใช้ไฟจากก้านไม้ขีด เมื่อจาระบีร้อนจนถึงจุดหลอมเหลว (อาจต้องใช้ไม้ขีดหลายก้านถ้าจำเป็น) ใช้แรงดันของน้ำหรืออากาศ (ปล่อยให้ลงมาจากส่วนบนของบิวเรตต์) ผลักดันให้จาระบีที่หลอมเหลวไหลออกมา

2) เข็ดเขม่าที่ปลายบิวเรตต์ออกให้หมดก่อนที่จะนำไปใช้
ข้อควรระวัง
1. ขนาดของลวดที่ใช้แทงเข้าไปทางปลายบิวเรตต์เพื่อทำให้จาระบีหลุดออกมานั้นต้องมีขนาดเหมาะสมและไม่ใหญ่เกินไป เพราะจะทำให้ปลายบิวเรตต์แตกได้
2. การให้ความร้อนที่ปลายบิวเรตต์ต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้นปลายบิวเรตต์อาจแตกได้
3. การถือปิเปตต์และบิวเรตต์ต้องระมัดระวังให้มาก เพราะเป็นอุปกรณ์เครื่องแก้วที่มี ก้านยาว และยาวกว่าที่เราคิด ดังนั้นจึงมักจะพบว่าปลายบิวเรตต์แตกหรือหักเสมอ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร